Menu

RODO

TELEFON: +48 22 870 00 01

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Warszawa, 25 maja 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

W związku z powyższym informujemy:

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie przy ulicy Kaleńskiej 3, 04 367 Warszawa.
  2. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: dziekanat@wspkosmetologia.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 870 00 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem ochrony danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przedmiotu działalności edukacyjnej WSP w Warszawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do realizacji procesu edukacyjnego.
  5. Ma Pan/i prawo do żądania od WSP w Warszawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  6. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych, a także podmioty świadczące na rzecz WSP w Warszawie usługi informatyczne, medyczne, edukacyjno-szkoleniowe, księgowo-kadrowe oraz podmioty dostarczające przesyłki pocztowe oraz kurierskie.
  8. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia procesu edukacyjnego, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym czasu archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.
  9. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.

 Administrator danych osobowych

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie

  

 

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL