Menu

Biblioteka

 

 

Studenci, słuchacze oraz uczestnicy kursów mają prawo nieodpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki uczelnianej. Uczelnia ma dostęp do specjalistycznych czasopism wydawanych przez największe światowe wydawnictwa naukowe Elsevier, Springer Publishing, Wiley, Nature oraz Science, a także baz danych Scopus i Web of Knowledge koordynowanych przez ICM Uniwersytetu Warszawskiego.

Dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki może być realizowany przez studentów i pracowników z całego terenu Uczelni.

Wypożyczalnia:
Prowadzone są wypożyczenia zbiorów dla pracowników i studentów wszystkich kierunków USM w Warszawie, na podstawie karty bibliotecznej. Wszystkie wypożyczenia są rejestrowane w systemie bibliotecznym.

Wypożyczenia międzybiblioteczne:

Zasady wypożyczeń międzybibliotecznych określa odrębny regulamin

Czytelnia:

Książki i czasopisma są udostępniane na miejscu dla pracowników i studentów wszystkich kierunków USM w Warszawie oraz dla osób niebędących pracownikami i studentami Uczelni, na podstawie karty bibliotecznej lub innego dokumentu tożsamości (legitymacja, indeks, dowód osobisty).Czytelnia dysponuje 20 miejscami do pracy. Gromadzone są czasopisma z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej (m.in. medycyna, kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia, elektroradiologia), nauk społecznych (m.in. pedagogika, psychologia, socjologia, prawo) – polskie i obcojęzyczne. Stanowiska komputerowe są udostępniane pracownikom i studentom WSP w Warszawie.

Zasady korzystania określa regulamin

Informacja o zbiorach:

Gromadzone są zbiory piśmiennicze, audiowizualne i multimedialne dostosowane do kierunków i specjalności prowadzonych przez USM w Warszawie.

CZAS PRACY BIBLIOTEKI:

CZWARTEK: 12.30 – 14.30

PIĄTEK: 11.30 – 18.30

SOBOTA: 8.00 – 16.00

 

Telefon: +48 22 870 00 01

  

 

 

   
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL