Menu

Dodatkowy termin zaliczenia egzaminu u mgr E.G. 28.08.2019 r. (środa) godz. 14.00 z przedmiotu:

– Statystyka z demografią

Egzamin poprawkowy u prof. M.S. 05.09.2019 r. (czwartek) godz. 14.00 z przedmiotów:

– Zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży

– Psychologia rozwoju i osobowości

– Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dodatkowy termin zaliczenia egzaminu u dr M.R. 07.09.2019 r. (sobota) godz. 9.00 z przedmiotów:

– Patofizjologia, semestr VI Kosmetologia stacjonarna

Dodatkowy termin zaliczenia egzaminu u mgr A.W. 07.09.2019 r. (sobota) godz. 11.00 z przedmiotu:

– Język angielski, semestr II Dietetyki I stopnia

Dodatkowy termin zaliczenia egzaminów u dr A.Ch. 07.09.2019 r. (sobota) godz. 10.00- 11.00

– wszystkie przedmioty i kierunki

Dodatkowy termin zaliczenia egzaminów u dr A.Ż. 07.09.2019 r. (sobota) godz. 9.00

– wszystkie przedmioty i kierunki

Egzamin poprawkowy u dr B.S. 15.09.2019 r. (niedziela) godz. 10.00 z przedmiotu:

– Podstawy psychologii, wszystkie kierunki

– Elementy psychologii i komunikacja interpersonalna,wszystkie kierunki

– Psychologia,wszystkie kierunki

Egzamin poprawkowy u dr G.K. 21.09.2019 r. (sobota) godz. 9.00 z przedmiotu:

– Język angielski, wszystkie kierunki

Egzamin poprawkowy u dr N.W. 21.09.2019 r. (sobota) godz. 13.00 z przedmiotu:

– Mikrobiologia, semestr II Kosmetologii

– Diagnostyka labolatoryjna, semestr II Dietetyki

Dodatkowy termin zaliczenia egzaminu u dr M.R. 21.09.2019 r. (sobota) godz. 8.00 z przedmiotów:

– Patofizjologia, semestr VI Kosmetologia stacjonarna

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL