Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości odpowiadając na potrzeby rynku pracy otwiera rekrutację na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 (zajęcia od lutego 2019)
na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku Pedagogika w specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Studia uzupełniające magisterskie będzie można dodatkowo ukończyć już w 1,5 roku, zamiast 2 lat
(po licencjacie z pedagogiki
oraz posiadających kwalifikacje pedagogiczne)

W dn. 26 stycznia br., w godzinach 10:00-12:00 odbędzie się w WSP wyjątkowe spotkanie, poświęcone nowemu modelowi kształcenia, jaki dot. kierunku pedagogika II stopnia w specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Temat spotkania to: STUDIA Z ZAKRESU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

W związku z wejściem w życie 1 października 2018 roku nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, studia z zakresu Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej stają się jednolitymi studiami magisterskimi (5‑cio letnimi).

Rok akademicki 2018/2019 jest ostatnim rokiem akademickim, w którym zgodnie
z obecnymi przepisami można rekrutować i ukończyć na kierunku Pedagogika studia uzupełniające magisterskie w specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com