STUDIA Z ZAKRESU
EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

 W związku z wejściem w życie 1 października 2018 roku nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 niemożliwe będzie studiowanie na kierunku pedagogika o specjalności w zakresie Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia z zakresu Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej stają się jednolitymi studiami magisterskimi (5‑cio letnimi), niemożliwe też będzie ukończenie studiów uzupełniających magisterskich (II stopnia) w tej specjalności.
Rok akademicki 2018/2019 jest ostatnim rokiem akademickim, w którym zgodnie z obecnymi przepisami można rekrutować i ukończyć na kierunku Pedagogika studia uzupełniające magisterskie w specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości odpowiadając na potrzeby rynku pracy otwiera rekrutację na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 (zajęcia od lutego 2019) na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku Pedagogika w specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

 Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku PEDAGOGIKA

 Studia uzupełniające magisterskie w 1,5 roku zamiast 2 lat
(po licencjacie z pedagogiki oraz dla posiadających kwalifikacje pedagogiczne)

Absolwenci uzupełniających studiów magisterskich na kierunku pedagogika w specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzonych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości będą kompleksowo i interdyscyplinarnie przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

 Czesne 2400 zł za semestr (dla pierwszych 20 osób 2100 zł)

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com