Menu

Kosmetologia – studia skrócone

KOSMETOLOGIA – STUDIA SKRÓCONE

KOSMETOLOGIA – STUDIA SKRÓCONE NAWET DO 1,5 ROKU

 

Jesteś kosmetyczką i myślałaś o studiach? U nas uzyskasz dyplom licencjata nawet w 1,5 roku.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie ułatwia dostęp do studiów wyższych na kierunku Kosmetologia – studia licencjackie – osobom z doświadczeniem w zawodzie kosmetyczki. Takie osoby mają możliwość skrócenia okresu studiów z trzech lat nawet o połowę, dzięki możliwości uczestniczenia w mniejszej liczbie zajęć. Stworzy to możliwość skrócenia czasu odbywanych studiów lub zmniejszy ich intensywność.

 JAK TEGO DOKONAĆ?

  1. Należy posiadać świadectwo dojrzałości i udokumentować minimum 5 lat pracy w zawodzie kosmetyczki lub prowadzenia działalności w branży kosmetycznej oraz posiadać tytułu technika usług kosmetycznych lub równorzędny.
  2. Przygotować portfolio: szkoły, kursy, szkolenia, doświadczenie zawodowe, itp.
  3. Przygotować się do egzaminów z poszczególnych przedmiotów które kandydat chciałby zaliczyć w celu potwierdzenia wiedzy i umiejętności zdobytych wcześniej, np.: szkoły policealne, kursy i szkolenia, praca zawodowa.
  4. Kandydat na studia w trybie skróconym może uzyskać zaliczenie części przedmiotów z programu studiów, jeśli:
  • przedstawił certyfikaty, dyplomy lub inne zaświadczenia dokumentujące uczestnictwo w kursach i szkoleniach, w których istnieje zbieżność programu kursów i szkoleń z zakresem tematycznym wskazanym w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca;
  • przedstawił dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w następstwie doświadczeń życiowych i zawodowych, zbieżnych z efektami kształcenia wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca;
  • zda przewidziane egzaminy.
  1. Wszystkie decyzje podejmowane są indywidualnie, co do możliwości i okresu skrócenia studiów, zaliczenia przedmiotów na podstawie dorobku lub egzaminów.
  2. Potwierdzenie efektów uczenia się jest płatną usługą edukacyjną.

 

ZAPRASZAMY

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com