Menu

Współpraca z rodzicami – aspekty prawne, komunikacja, sytuacje kryzysowe

KURS CERTYFIKOWANY

Realizowany przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości w Warszawie we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ODDZIAŁ WARSZAWA PRAGA-POŁUDNIE WAWER WESOŁA.

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką, pragnących doskonalić umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W szczególności jest skierowany do dyrektorów, kadry kierowniczej, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów.

Cel ogólny:

Poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi i kryzysowymi sytuacjami w kontaktach z rodzicami mając na względzie obowiązujące regulacje prawne.

Cele szczegółowe:

 • Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie: skutecznych sposobów komunikowania, wyrażania swojego zdania, słuchania z empatią.
 • Zapozna się z zagadnieniami negocjacji i mediacji szkolnych.
 • Uczestnik pozna aspekty prawne współpracy szkoły i nauczyciela z rodzicem, opiekunem dziecka.
 • Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał umiejętność: zaplanowania skutecznych form współpracy z rodzicami z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań rodziców.
 • Uczestnik po ukończeniu kursu będzie potrafił znaleźć odpowiednie rozwiązania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

 

Program kursu (zagadnienia):

 1. Podstawy prawne dotyczące współpracy szkoły, rodziców i nauczycieli.
 2. Psychologia konfliktu
 3. Zasady i formy efektywnej współpracy szkoły z rodzicami i opiekunami uczniów.
 4. Warsztaty komunikacji interpersonalnej
 5. Negocjacje i mediacje szkolne
 6. Prawa i obowiązki rodziców w szkole.
 7. Zadania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami.
 8. Bariery w relacjach nauczyciel-rodzic, rodzic-nauczyciel.
 9. Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów i z „trudnymi” rodzicami.
 10. Zasady obowiązujące w kontaktach z rodzicami.
 11. Sytuacje kryzysowe – metody rozwiązywania.
 12. Najczęściej spotykane problemy – studium przypadku.

.

Informacje ogólne:

Czas trwania kursu certyfikowanego: 32 godziny dydaktyczne.

Koszt kursu: 450 zł (od uczestnika) * Zniżka 20% dla członków ZNP.

Grupa: 10 – 15 osób.

Forma: zajęcia popołudniowe (8 spotkań 4 godzinnych) lub spotkania sobotnio-niedzielne (dwa zjazdy).

Prowadzący zajęcia: nauczyciele akademiccy (specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji, prawa) z doświadczeniem praktycznym oraz praktycy pracy szkolne – czynni nauczyciele.

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Zapraszamy!

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL