Menu

25 lutego 2019 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”, w której uczestniczyli wykładowcy naszej Uczelni.

Konferencja odbyła się w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zorganizowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW pod Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego.

Głównym założeniem konferencji było wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, w zakresie wsparcia osób osadzonych oraz ich rodzin, które znajdą zastosowanie w praktyce.

Stereotypy, presja opinii publicznej – to wszystko bardzo wpływa na kształtowanie naszego sposobu postrzegania, a nawet demonizowania osób pozbawionych wolności. A przecież żaden z nich nie urodził się przestępcą, nie odziedziczył tego w genach. Przecież wśród nas żyją, pracują, uczą się osoby, które opuściły Zakłady Karne, bądź osoby, które są z nimi związane, {matki, żony, dzieci, przyjaciele, pani sprzedająca w sklepie, sąsiad}

Pani prof. dr hab. Monika Płatek przedstawiła stanowisko prawne oparte na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskich Reguł Więziennych oraz reguł ONZ dotyczące kontaktów osób pozbawionych wolności z rodzinami.

Wykład prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus na temat potrzeby zaangażowania środowiska lokalnego w proces readaptacji społecznej skazanych wywołał refleksje uczestników nad poruszanym tematem.

Natomiast o dystansie społecznym wobec osób karanych deklarowanym przez studentów kilku polskich uczelni mówiła prof. WSHE Aleksandra Szymanowska.
Autonomiczne wartości osobowości oraz założenia personalizmu przedstawił prof. KUL dr hab. ks. Kazimierz Pierzchała.
Natomiast formy wsparcia w reintegracji społecznej skazanych nakreślił dr Teodor Bulenda z Uniwersytetu Warszawskiego.

Tekst: ppłk Danuta Augustyniak

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL