Menu

Promocja Uczelni

Szanowni Państwo, Droga młodzieży!

Szkoły Beaty Mydłowskiej działają od 1999 roku, obecnie uczęszcza do naszych placówek ponad 1500 studentów, słuchaczy, uczniów. Posiadamy wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprzyrządowanie pracownie specjalistyczne, sale wykładowe zaopatrzone są w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Niezwykle istotne w naszym programie edukacyjnym są zajęcia praktyczne oraz nauka nowych technologii i języków obcych, dlatego studenci mogą się u nas uczyć: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego lub j. rosyjskiego. Zapewniamy dobre teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu i poruszania się na rynku pracy.

Uczelnia Społeczno Medyczna jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2009 roku. Jej założycielem jest Pani dr Beata Mydłowska. Od samego początku swojego istnienia uczelnia funkcjonuje w Warszawie, we własnym kampusie, na Pradze Południe przy ulicy Kaleńskiej 3.

Uczelnia Społeczno Medyczna stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. W swoich działaniach Uczelnia kieruje się zasadami wolności nauczania. 

W ramach naszej oferty dydaktycznej dla studiów I stopnia prowadzimy stały nabór na kierunki Kosmetologia, Dietetyka, Pedagogika, Administracja. Kształcenie obejmuje naukę w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym przez 6 semestrów (3 lata).

W ramach cyklu studiów II stopnia oferujemy kierunki Kosmetologia, Dietetyka oraz Pedagogika*. Kształcenie obejmuje naukę w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym przez 4 semestry (2 lata).

Na studiach I i II stopnia Kosmetologia, Dietetyka, Pedagogika, Administracja prowadzimy wiele ciekawych specjalności. Tworząc specjalności i programy studiów reagujemy na potrzeby rynku pracy, pracodawców, studentów.

Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego. Dietetyka zajmuje się: zasadami żywienia człowieka zdrowego; zasadami żywienia człowieka chorego; oceny stanu odżywienia; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; zapobiegania chorobom zależnym od żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania; biochemicznymi podstawami żywienia; prowadzenia edukacji żywieniowej; psychologią żywienia; technologiami gastronomicznymi.

Kosmetologia, kosmetyka lekarska (łac. cosmetologia) – dział dermatologii zajmujący się badaniem, opisywaniem, leczeniem i pielęgnowaniem skóry w tym dotkniętej chorobą lub defektem (alergie, suchość, łojotok, łuszczenie, zmarszczki) oraz włosów, paznokci. Kosmetologia jest ściśle związana z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną.

Podczas gdy medycyna służy leczeniu chorób, opracowywaniu sposobów ochrony zdrowia i w pewnych aspektach – urody, kosmetologia związana jest z pielęgnacją skóry, włosów i paznokci. Działania kosmetologów mają na celu zwiększenie atrakcyjności fizycznej, uzyskanie zdrowego wyglądu oraz unikanie efektów starzenia się. Choć wskazane tu różnice pomiędzy kierunkiem lekarskim a kosmetologicznym dotyczą istotnych sfer, warto też wiedzieć, że po bliższym przyjrzeniu się specyfice zajęć i programowi, studia kosmetologiczne bardzo przypominają studia medyczne!

Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.

Studia pedagogiczne to studia zaskakujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o edukacji jest nie jedna, ale wiele dziedzin naukowych. Jest to pierwsze i najpoważniejsze zaskoczenie kandydatów na Pedagogikę.

Pedagogika to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych. Być może dlatego do dziś trwają spory czy pedagogika jest nauką społeczną, czy humanistyczną. Jedno jest pewne – student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy.

Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).

Mówi się, że trudno dziś o państwowy etat w urzędzie, jednak warto próbować do skutku. Wielu urzędników przechodzi na emeryturę, tworząc miejsca pracy dla młodych kadr. Jeżeli osoba, która może się pochwalić ukończeniem Administracji nie uzyska pracy instytucjach publicznych – nic straconego. W wielu firmach, korporacjach, przedsiębiorstwach potrzeba świetnie wyszkolonych pracowników administracji.

Poza studiami I i II stopnia prowadzimy studia podyplomowe i kursy certyfikowane.

Studia podyplomowe w WSP to strzał w dziesiątkę dla wszystkich tych, którzy nie wyobrażają sobie wykonywania zawodu bez dodatkowego zaplecza wiedzy i doświadczenia na najwyższym poziomie. Prowadzimy studia podyplomowe kwalifikacyjne i doskonalące. Studia podyplomowe dla nauczycieli m.in. Kwalifikacje nauczycielskie – przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Cieszące się dużą popularnością studia podyplomowe Fryzjerstwo i kosmetologia stosowana i wiele innych.

Zapraszamy również do naszych szkół średnich (liceum, technika) i policealnych o kierunkach: technik elektroradiolog, technik usług dentystycznych, technik informatyk, technik usług kosmetycznych i inne.

Studia w WSP w Warszawie, to studia w dobrej atmosferze, to małe grupy i świetnie przygotowana, wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, zajęcia z przedmiotów zawodowych z prowadzącymi o dużym doświadczeniu praktycznym (zdobytym poza szkolnictwem wyższym) z zakresu prowadzonych zajęć. Naszych studentów i słuchaczy obsługuje wykwalifikowana kadra administracyjna a władze uczelni pomagają rozwiązywać problemy studentom.

Studia w Uczelni Społeczno Medycznej są płatne. Studenci mogą jednak wnosić opłatę za naukę nawet w kilku dogodnych dla siebie ratach. Studenci (po spełnieniu warunków) otrzymują stypendia socjalne, naukowe, sportowe, dla studentów niepełnosprawnych. Budynki są objęte systemem monitorowania, co podnosi poziom bezpieczeństwa. Na uczelni działa aktywnie Samorząd Studencki. Wspieramy studentów niepełnosprawnych i z zagranicy.

Nasze pracownie specjalistyczne kosmetologiczne, chemiczne, biologiczne, technologii żywienia są bardzo dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt i materiały, studenci mogą z nich korzystać także poza zajęciami przygotowując różnego rodzaju prace i uczestnicząc w badaniach. Studenci mają dostęp do sprzętu komputerowego z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu.

Studenci, słuchacze oraz uczestnicy kursów doskonalących mają prawo nieodpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki uczelni. Uczelnia ma dostęp do specjalistycznych czasopism wydawanych przez największe światowe wydawnictwa naukowe Elsevier, Springer Publishing, Wiley, Nature oraz Science, a także baz danych Scopus i Web of Knowledge.

Położony na Pradze Południe przy ulicy Kaleńskiej 3 (opodal Ronda Wiatraczna) kampus Uczelni to miejsce świetnie skomunikowane z centrum Warszawy (dojazd tramwajem 17 minut). Szybki dojazd tramwajem do Dworca Wschodniego (6 minut). Z Ronda Wiatraczna można dojechać sprawnie do każdej dzielnicy Warszawy. W pobliżu Uczelni znajduje się wiele sklepów w tym spożywczych, punktów gastronomicznych (bary, restauracje, itp.) gdzie można tanio i smacznie zjeść. Niedaleko „Galeria Wiatraczna”. Do „Galerii Wileńskiej” dojazd zajmuje 12 minut. W pobliżu wiele punktów usługowych. Są miejsca parkingowe.

Uczelnia jest aktywna w sferze pracy naukowo-badawczej i wydawniczej. Organizowane są konferencje naukowe z zakresu nauk medycznych i społecznych oraz interdyscyplinarne. Wydawane są „Zeszyty Naukowe Uczelni Społeczno Medycznej”, a także inne publikacje naukowe. Współpracujemy z uczelniami zagranicznymi, prowadzimy wymianę międzynarodową.

Posiadamy 19 lat doświadczeń, przed nami jubileusz 20 lecie.

Studiuj z nami!

 

ks.prof. dr hab. Stanisław Urbański

REKTOR

 

 

*na kierunku Pedagogika po uzyskaniu zgody MNiSW

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL