Menu

Praktyki i staże

Informacja dla studentów DIETETYKI I stopnia o dokumentach wymaganych przy przyjęciu na praktyki w Instytucie „Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka

 • podanie do Dyrekcji IPCZD o przyjęcie na praktyki, ze wskazaniem miejsca ich odbywania, ( Podanie o przyjęcie )
 • skierowanie z uczelni, ( odbiór w dziekanacie)
 • program praktyk, (dostępny poniżej)
 • kserokopia legitymacji studenckiej
 • kserokopia książeczki sanitarno – epidemiologicznej potwierdzona aktualnym wpisem

Praktyki odbywać się będą w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych.
W w/w Klinice realizowane będą praktyki w zakresie:

 • wstępna praktyka w szpitalu,
 • poradnia chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych,
 • poradnia dietetyczna,
 • praktyka w szpitalu dziecięcym.

Studenci mogą także odbyć praktyki w poniższych instytucjach:


 • Fundacja „Pomoc Potrzebującym” Placówka Zapewniająca Całodobową Opiekę Osobom Niepełnosprawnym, Przewlekle Chorym lub Osobom w Podeszłym Wieku w Warszawie

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno-opiekuńczy

 • Mazowiecki Instytut Gospodarki Budżetowej

 • Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa

 • Digi Pres Media Instytut Kosmetyczny Afryka Day Spa

 • Między Nożyczkami

 • Kącik Urody

 • Sue Anne Art. Studio – Studio Artystyczne

Praktyki zawodowe to doskonały sposób, by zweryfikować nabytą podczas studiów wiedzę oraz umiejętności w praktyce. Dzięki nim studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia i referencji.

Ponadto, jest to najlepszy sposób na zwiększenie efektów nauki podczas studiów przez praktyczne zastosowanie zdobytej do tej pory wiedzy. Więcej szczegółów na temat praktyk studenckich znajdą państwo w regulaminie praktyk zawodowych.

Przed rozpoczęciem praktyk należy pobrać z dziekanatu dzienniczek praktyk, skierowanie oraz 3 egzemplarze umowy. Po zaliczeniu praktyki student składa dzienniczek wraz z jednym egzemplarzem umowy w dziekanacie do końca trwania semestru, do którego jest przypisana dana praktyka.

Plany i program praktyk:

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com