Menu

Stypendia

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oferuje studentom następujące świadczenia pomocy materialnej: 

• stypendium socjalne
• zapomoga
• stypendium rektora dla najlepszych studentów
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

Terminarz Stypendialny 

Rok akademicki 2018/2019

semestr letni

Terminarz stypendialny obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 w semestrze letnim:

  • od 26 lutego 2019 do 19 marca 2019 – termin składania wniosków
  • od 25 marca do 31 marca 2019 – przekazywanie informacji (na podany we wniosku adres e-mail) o stanie złożonychc wniosków (kompletnie lub do uzupełnienia)
  • Wniosek należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania pocztą elektroniczną informacji o konieczności uzupełnienia
  • Posiedzenie Komisji Stypendialnej – 7 dni po uzyskaniu informacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wysokości przyznanych środków na stypendia.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie kompletu wymaganej dokumentacji na aktualnie obowiązujących drukach.

Wnioski niekompletne i nieuzupełnione w terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.

 

Dokumenty niezbędne do wniosku stypendialnego – kliknij

 

Dokumenty do pobrania:

załącznik 1 wniosek o stypendium socjalne

Załącznik nr 1a oświad. dla stud. dziennych o miejscu zamieszkania

Załącznik nr 1b oświadczenie o współnym gospodarstwie

załącznik 2a zaświadczenie z US

załącznik 2b_ryczałt z US

Załącznik 3 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 4 wniosek o stypendium Rektora

Załącznik nr 4a wniosek o stypendium Rektora dla I roku

Załącznik nr 5- oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

Załącznik nr 6 wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 7 oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach

Załącznik nr 8 wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

ZASADY USTALANIA I DOKUMENTOWANIA DOCHODU

 

 

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com