Stypendia

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oferuje studentom następujące świadczenia pomocy materialnej: 

• stypendium socjalne
• zapomoga
• stypendium rektora dla najlepszych studentów
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

Terminarz Stypendialny 

Rok akademicki 2018/2019

semestr zimowy

Terminarz stypendialny obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym:

  • od 1 października 2018 – pobieranie (nowych) wniosków ze strony Uczelni
  • od 1 października 2018 do 21 października 2018 – termin składania wniosków
  • od 22 października 2018 do 26 października 2018 – przekazywanie informacji (na podany we wniosku adres e-mail)  o stanie złożonych wniosków (kompletne lub do uzupełnienia)
  • Wniosek należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania pocztą elektroniczną informacji o konieczności uzupełnienia
  • od 12 listopada 2018 do 16 listopada 2018 – wydawanie decyzji stypendialnych
  • od 15 grudnia 2018 – wypłata I transzy stypendium za X, XI, XII 2018

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie kompletu wymaganej dokumentacji na aktualnie obowiązujących drukach.

Wniosek i nowe wzory innych dokumentów będzie można pobrać ze strony uczelni od 1.10.2018 r.

Wnioski niekompletne i nieuzupełnione w terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.

 

Dokumenty niezbędne do wniosku stypendialnego – kliknij

 

Dokumenty do pobrania:

załącznik 1 wniosek o stypendium socjalne

Załącznik nr 1a oświad. dla stud. dziennych o miejscu zamieszkania

Załącznik nr 1b oświadczenie o współnym gospodarstwie

załącznik 2a zaświadczenie z US

załącznik 2b_ryczałt z US

Załącznik 3 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 4 wniosek o stypendium Rektora

Załącznik nr 4a wniosek o stypendium Rektora dla I roku

Załącznik nr 5- oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

Załącznik nr 6 wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 7 oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach

Załącznik nr 8 wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

ZASADY USTALANIA I DOKUMENTOWANIA DOCHODU

 

 

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com