Menu

Zapraszamy na studia podyplomowe (3 semestralne)  KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE.

Koszt 1 semestru wynosi 1000 złotych. Zniżka 15% dla członków nauczycielskich związków zawodowych.

Studia nadają kwalifikacje nauczycielskie (prawo wykonywania zawodu nauczyciela) zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com