Menu

W związku z docierającymi do nas wątpliwościami dotyczącymi podstaw prawnych wykonywania zabiegów skutkujących przerwaniem ciągłości skóry, pragniemy poinformować:

 

  1. Umowa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej – Definiuje świadczenia medyczne, wykonywane wyłącznie przez osoby fizyczne uprawiające zawód medyczny. Do zawodów medycznych nie zalicza się zawodu kosmetyczki ani kosmetologa.

 

  1. Z obecnie obowiązujących rozporządzeń i ustaw nie wyłania się żaden zakaz uniemożliwiający wykonywanie zabiegów z substancją aktywną zarejestrowaną jako kosmetyk – odpowiedzialność wynika tylko z kodeksu cywilnego.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wykonywania przez kosmetyczki czy kosmetologów zabiegów z użyciem substancji  zarejestrowanej jako lek (wypisywany na receptę) lub substancja lecznicza a nie kosmetyk. Zabiegi przy użyciu tych substancji mogą być wykonywane jedynie przez osoby uprawnione uprawiające zawód medyczny – oprócz odpowiedzialności cywilnej również ponoszą odpowiedzialność karną. W 2020 roku zostaną wprowadzone kary dla osób nie stosujących się do tych zaleceń.

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL